Legislativa, dokumenty, publikace a formuláře (vč. dotací)

  1. Česká legislativa a základní dokumenty
  2. Mezinárodní legislativa
  3. Publikace
  4. Dotace a formuláře

 

a) Česká legislativa a základní dokumenty

(předpisy ve formě jednotných pdf a nikoliv ve formě odkazů)

 

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2023–2027

 

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2018–2022


 

Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č….

Zákon č. 232/2013, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů

 

Vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

Vyhláška č. 213/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

 

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

 

Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Vyhláška č. 72/2017 Sb., o genetických zdrojích zvířat

 

Zákon 93/2018 Sb. o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

 


 

b) Mezinárodní legislativa

Odkazy na patřičné subjekty:

 

Ke stažení:


 

c) Publikace

 

Genetické zdroje rostlin a změna klimatu

 

20 let Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity

 

Genetické zdroje rostlin a zdravá výživa

 

Leták Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity

 

Leták Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství

 

Leták Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

 

Leták Nagojský protokol

Genetické zdroje rostlin Moderní technologie konzervace a hodnocení


 

d) Dotace a formuláře

Žádost o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství

Žádost o zařazení vlastníka genetického zdroje zvířete do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství

Žádost o zařazení genobanky zvířat do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství

Žádost o změnu rozhodnutí o zařazení do národního programu zvířat, rostlin a mikroorganismů

Žádost o zařazení vlastníka genetického zdroje rostlin nebo mikroorganismu do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství

Zásady, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2019 (pdf, doc), dodatek)