Aktuality

Plody otce genetiky: Na podzimní Floře Olomouc se představil NPGZR

Podzimní výstava Flora Olomouc – Hortikomplex s podtitulem Plody otce genetiky se letos konala ve jménu oslav 200. výročí narození G.J. Mendela. Jeho odkaz v zemědělství tu ve dnech 29. září až 2. října 2022 představila více než desítka pracovišť, které se věnují genetice, zemědělskému šlechtění a péči o genetické zdroje kulturních plodin. 

Populárně-naučná expozice s ukázkami laboratorních technik, nových trendů a inovací ze světa rostlin nazvanou Výzkumná laboratoř rostlin se nacházela v pavilonu A. Bohatý program, který připravili účastníci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity, návštěvníky přesvědčil, že zemědělské šlechtění rozhodně není nuda. K vidění bylo vše od obilnin přes mák, brambory, hrách, vinnou révu, chmel a jablka až po chryzantémy a okrasné trávy. Výzkumníci ze šlechtitelských pracovišť z celého Česka návštěvníkům podzimní Flory ukázali, proč a jak genetické zdroje rostlin uchovávají.

Co je to biodiverzita, kolik máme v ČR uchováno genetických vzorků a jaké nové obilniny šlechtíme, představila genová banka sídlící ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby (VÚRV) v Praze. Jeho olomoucká pobočka Genetických zdrojů zelenin a speciálních plodin navázala na samého Mendela s ukázkami hrachu setého. S dalšími luskovinami – a lnem – přijel také šumperský Agritec.

Že mohou růst brambory i ve zkumavkách a rohlíčky nejsou vždy jen pečivo představil havlíčkobrodský Výzkumný ústav bramborářský. Genetické zdroje českého zeleného zlata – chmele – odprezentoval Chmelařský institut z Žatce. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví představil průhonické odrůdy chryzantém pro pěstování venku i ve skleníku a odrůdy chryzantém pro řízené pěstování v květináčích.  A s bohatostí své kolekce pícninových druhů a odrůd seznámil návštěvníky Výzkumný ústav pícninářský Troubsko. Opavský Výzkumný ústav olejnin spadající pod Osevu Pro ve své expozici prezentoval především mák setý a jeho různé typy, odrůdy a způsoby využití. A na Floru dorazilo i další pracoviště Osevy, Výzkumná stanice travinářská Zubří. Ta opečovává genofondovou zahradu travin a věnuje se také pohance. 

A proč je dobré nejen jíst, ale i šlechtit ovoce, se vysvětlili pracovníci Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy. Ten se stará o genetické zdroje některých druhů ovocných dřevin ČR a mimo jiné dovezl na ukázku rozličné odrůdy jablek a hrušní. O ukázku révy vinné (a malou ochutnávku) se postarala zase Výzkumná stanice vinařská z Karlštejna, která spadá pod VÚRV.  Návštěvníci se ale seznámili i s Mendelovými přínosy pro matematiku, meteorologii a včelařství. Druhá část expozice, na jejíž přípravě se spolu s olomouckým pracovištěm VÚRV podílela i Zahradnická fakulta MENDELU, byla věnována léčivým rostlinám vhodným pro včelí pastvu, domácímu koření i léčivým a aromatickým kořenům.

 

Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti4.9.2019

Ve dnech 10.9. – 31.10.2019 se na střeše Národního zemědělského muzea v Praze (Kostelní 44, Praha 7) uskuteční výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti, která představuje všechny tři podprogramy Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZ). Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství ČR společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZ) − Výzkumným ústavem rostlinné výroby, který koordinuje  NPGZ rostlin a NPGZ mikroorganismů, Výzkumným ústavem živočišné výroby, který koordinuje NPGZ zvířat,Národním zemědělským muzeem a dalšími partnery Národního programu.

 

Příloha – leták

Příloha – souhrnná prezentace jednotlivých sbírek účastnících se NPGZ

Informace o výstavě na stránkách Národního zemědělského muzea

 

 

Další vzorky semen z České republiky v globálním úložišti na Špicberkách

Česká republika dopravila další zásilku semen do globálního úložiště na Špicberkách. Nyní se tam nachází 1263 jedinečných druhů a odrůd zemědělských plodin z českého Národního programu rostlin. Podzemní trezor slouží k bezpečnému uchování genetických zdrojů rostlin významných pro výživu a zemědělství.

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ceskych-zastupcu-na-spicberkach-pribylo.html