Aktuality

Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti4.9.2019

Ve dnech 10.9. – 31.10.2019 se na střeše Národního zemědělského muzea v Praze (Kostelní 44, Praha 7) uskuteční výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti, která představuje všechny tři podprogramy Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZ). Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství ČR společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZ) − Výzkumným ústavem rostlinné výroby, který koordinuje  NPGZ rostlin a NPGZ mikroorganismů, Výzkumným ústavem živočišné výroby, který koordinuje NPGZ zvířat,Národním zemědělským muzeem a dalšími partnery Národního programu.

 

Příloha – leták

Příloha – souhrnná prezentace jednotlivých sbírek účastnících se NPGZ

Informace o výstavě na stránkách Národního zemědělského muzea

 

 

Další vzorky semen z České republiky v globálním úložišti na Špicberkách

Česká republika dopravila další zásilku semen do globálního úložiště na Špicberkách. Nyní se tam nachází 1263 jedinečných druhů a odrůd zemědělských plodin z českého Národního programu rostlin. Podzemní trezor slouží k bezpečnému uchování genetických zdrojů rostlin významných pro výživu a zemědělství.

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ceskych-zastupcu-na-spicberkach-pribylo.html