Kontakty

Ministerstvo zemědělství

Oddělení OZE a environmentálních strategií

Těšnov 17

117 05 Praha 01

Ing. Vlastimil Zedek

Tel.: 221 812 892

Email: vlastimil.zedek@mze.cz

 

Pověřená resp. určená osoba a kontakty na koordinátory podprogramů

 

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Drnovská 507

161 06 Praha – Ruzyně

www.vurv.cz

www.gzr.cz

Národní koordinátor

Ing. Vojtěch Holubec, CSc.

Genové banka

E-mail: holubec@vurv.cz

Tel.: 232 022 497

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Drnovská 507

161 06 Praha – Ruzyně

www.vurv.cz

https://www.microbes.cz

Národní koordinátor

Ing. Petr Komínek, Ph.D.

Ekologie, diagnostika a genetické zdroje zemědělsky významných virů, hub a fytoplazem

E-mail: kominek@vurv.cz

Tel.: 233 022 442

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves

www.vuzv.cz

www.genetickezdroje.cz

Národní koordinátor

Ing. Tomáš Němeček

Útvar vědeckého sekretáře

E-mail: nemecek.tomas@vuzv.cz

Tel.: 267 009 684, 731 650 807

 

Správa webové stránky:

RNDr. David Novotný Ph.D. – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., E-mail: novotny@vurv.cz, Tel.: 233 022 341, 233 022 358, 702 087 691