Odkazy

Ministerstvo zemědělství ČR

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZ)

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.

Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i.