Legislative, Documents and publications

  1. Czech legislative and basic documents
  2. Internationale legislative
  3. Publications

 

a) Czech legislative and basic documents
(majority only in Czech)

 

National Programme on Conservation and Utilization of Plant, Animal and Microbial Genetic Resources Important for Food and Agriculture (for 2023-2027) (the document is under preparation)

 

National Programme on Conservation and Utilization of Plant, Animal and Microbial Genetic Resources Important for Food and Agriculture (for 2018-2022)

 


 

Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č….

Zákon č. 232/2013, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů

 

Vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

Vyhláška č. 213/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

 

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

Vyhláška č. 447/2006 Sb., o genetických zdrojích zvířat

Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Vyhláška č. 72/2017 Sb., o genetických zdrojích zvířat

 

Zákon 93/2018 Sb. o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

 


 

b) Internationale legislative
(odkazy na patřičné subjekty)


 

c) Publications

 

20 years of the National Programme on Conservation and Utilization of Plant Genetic Resources and Agrobiodiversity

Plant Genetic Resources and Healthy Diet

Leaflet The National Programme on the Conservation and Use of Genetic Resources of Microorganisms and Tiny Animals Important for Food and Agriculture